The Project

General facts about Joomla!

 

Кондициониране на овошки,лозови насаждения, малини,паркови храсти и др, с ТРИФЕНДЕР ВП

 

Проблеми,  при  които ТРИФЕНДЕР  действа  положително:

 

-Лошо покълване

 

-Бавно поникване

 

-Неравни /различни /размери

 

-Болни растения (популация)

 

-Остаряване

 

-Постигане на по-добра реколта

 

-Производство на по-здравословни, качествени и конкурентноспособни продукти

 

 

 

Покълване и защита на семената

 

 

Целта  с ползването на ТРИФЕНДЕР е да защитим зародишите от  полепналите и заселени по

 

семената гъбични зарази:Botrytis, Altern?ria, Sclerotinia, Pytium.

 

Преди посяването,смесваме  семената с 1 кафена лъжичка/1 грам/ Трифендер на килограм семена. В резултат на този процес ще се  получи  обеззаразяващ тънък слой  на повърхноста им .

 

Другата възможност е да се направи воден разтвор от ТРИФЕНДЕР, в който се полагат семената да покълват ( 0,25% , тоест 2,5 г прах в 10л вода).

 

В последствие процента на кълненето/поникването / ще се подобри, ще се намали броя на ненормалните зародиши. Ще се получи силно,енергично и здраво растение (разсади, семена).

При директно сеене важно е третирането на почвата. С това се  намалява  възможноста от заразяване  на културата. Болестите произхождат от остатъците от предишната култура и са готови да заразят новата.  При това положение добре е да дозираме  1,5-2 кг/ха Трифендер с минимум 25л водa/дка. Почвата трябва така да се обработи, че Трифендер да проникне на  10-15 см  дълбочина.

 

 

 

Защита  на подложки и присадки

 

 

При произвеждане на присадки препоръчително  е да се  ползва ТРИФЕНДЕР от 0,25% разтвор за повърхноста на долната част (където ще изникнат корените) на присадката. През зимното складиране, при приготвяне за засаждане също е полезно да киснат в 0,25% разтвор или да бъдат напоени. По-бързо ще пусне корен и  повече спящи пъпки ще  развие растението. Корените ще бъдат по-енергични, и така  ще се увеличи вероятноста на едно оптимално развитие, в резултат на което ще получим здраво дърво или храст. Голямо предимство е, че с ползването на продукта може да възпрепятствува разпространяването на заразяващите агенти. Ако подложките при транспорта или при складирането се нараняват, Трифендер може да спре процеса или да окаже лечебно действие.

 

Важно е температурата да бъде над 5 градуса, също така, ако се прави разтвор ,температурата на водата да бъде над 10 градуса. Някои производители получиха много добър резултат като при насаждането на присадките в самите дупки наливаха 1%-ен разтвор.

 

При замяна/ пресаждане  също е предимство ползването на ТРИФЕНДЕР, защото така новопосадените  растения по-бързо ще достигнат по-старите насаждения.

 

 

 

Кондициониране и третиране на присадки пуснали корени:

 

 

.

 

Трифендер ВП  се прилага през пролета,в норма 100-150 гр./дка, като се грижим препарата  да  стигне до нивото на корените на дърветата с поливане и обработване на почвата. Може апликацията да стане на два етапа: 100гр./дка в края на март, после  в края на април -средата на май  - 50гр./дкa. Има добри резултати и при капково напояване. Дърветата и храстите ще станат по-зелени. Ще имат повече цветове, по-добро оплождане и произведения продукт ще има по-добър търговски вид. Според нашите наблюдения плодовете зреят с  1-2 седмици по-рано, но това не засяга качеството им, даже го подобрява. При ползване на Трифендер ВП,  Trichoderma asperellum, достигаща  до корена, унищожава гъбичката Pytium, която опустошава корена на дърветата  и най-вече причинява  остаряването на дърветата. Освен обезпаразитяването, има и друг ефект: образуват се нови корени, които дават възможност за приемане на повече хранителни вещество. Доказано  е, че в почвата Trichoderma asperellum , в процеса на разграждане на растителните частици, освобождава микроелементи, които подпомагат приемането на макро хранителните вещества.

 

 

 

Листно приложение

 

 

 

Целта е при листното третиране е да се неутрализират гъбните болести /сиво и кафяво гниене на плода/.

 

Прилага се в норма 50 гр/дка.2-3 пъти по време на вегетацията /от цъфтежа до узряване на плода/

 

 

 

 


Отглеждане на разсадите с Тифендер ВП

 

 

Цели:   Антистрес ефект

 

Бързо развитие на корените

 

Обеззаразяване  на почвата от гъбни болести

 

Бърз  и здравословен  ръст  през процеса на вегетацията (като резултат има здраво развитие, повече цветове, повече и по-здрав плод, по-качествен продукт).

 

 

Третиране на почвата преди засяване на семената :

 

 

Целта е да премахнем намиращите се в почвата вредни организми.

 

От една страна с преработването на останките на предишната вегетация (откриване на микроелементи), а от друга страна с унищожаването на вредните организми и насекоми.

 

Преди разсаждането се пръска върху почвата 150 гр/дка Трифендер ВП , с  25л вода на декар. (Количеството на водата може да е повече, но по-малко не.) Суспензията постоянно се бърка в пръскачката за да избегнем седиментацията. (Дюзата да бъде минимум 0,4mm.) Разпръсканата суспензия трябва да бъде заровена  на около 10 см дълбочина в почвата.

 

Това може да се постигне с механична обработка или с поливане на почвата.

 

 

Третиране на разсадите преди разсаждането:

 

 

При положение, че разсадите  не са били третирани с Трифендер, трябва да се потопят  в 0,25% разтвор. С това подпомагаме образуването на корената система и унищожаваме  вредните микроорганизми в почвата.

 

 

Третиране през вегетацията с пръскане и с напояване:

 

 

Ако и разсадите и почвата са били третирани с Трифендер, следващото третиране ще е актуално след 1 месец. Дозата  тогава е 30г/дка в 25л вода.  След пръскането растенията да бъдат поливани, за да се вмият спорите  в почвата. Важно е, третирането да не се  прави в жегата, а рано сутрин.

 

 

Третиране  с дъждовална  поливна система:

 

 

Третирането може да стане с помоща на поливна система, като определяме дозата винаги  въз основа на територията на оранжерията или площа.

 

На всеки декар в полейната водата  се слага 30г  Трифендер ВП.

 

Важно е  резервоара да има бъркачка, пръскането да бъде хомогенно.

 

Процеса се повтаря през  3 седмици.

 

 

При капково напояване:

 

 

Дозата за едно поливане е също 30г Трифендер на 1.000 кв.м. Добре  е да се повтаря през 3 седмици.

 

Ако преди  не е  ползван Трифендер, тогава ако  за пръв път се разпръсква 150гр/дка Трифендер. Тоест за 1.000 кв.м се слага 150 г във водата(независимо от поливателната система) и след 3 седмици се повтаря с дозата 30г/1000квм на 3 седмици през времето на вегетация.