Приложение - Увеличение на кореновата маса

Отглеждане на разсадите с Тифендер ВП

 

 

Цели:   Антистрес ефект

 

Бързо развитие на корените

 

Обеззаразяване  на почвата от гъбни болести

 

Бърз  и здравословен  ръст  през процеса на вегетацията (като резултат има здраво развитие, повече цветове, повече и по-здрав плод, по-качествен продукт).

 

 

Третиране на почвата преди засяване на семената :

 

 

Целта е да премахнем намиращите се в почвата вредни организми.

 

От една страна с преработването на останките на предишната вегетация (откриване на микроелементи), а от друга страна с унищожаването на вредните организми и насекоми.

 

Преди разсаждането се пръска върху почвата 150 гр/дка Трифендер ВП , с  25л вода на декар. (Количеството на водата може да е повече, но по-малко не.) Суспензията постоянно се бърка в пръскачката за да избегнем седиментацията. (Дюзата да бъде минимум 0,4mm.) Разпръсканата суспензия трябва да бъде заровена  на около 10 см дълбочина в почвата.

 

Това може да се постигне с механична обработка или с поливане на почвата.

 

 

Третиране на разсадите преди разсаждането:

 

 

При положение, че разсадите  не са били третирани с Трифендер, трябва да се потопят  в 0,25% разтвор. С това подпомагаме образуването на корената система и унищожаваме  вредните микроорганизми в почвата.

 

 

Третиране през вегетацията с пръскане и с напояване:

 

 

Ако и разсадите и почвата са били третирани с Трифендер, следващото третиране ще е актуално след 1 месец. Дозата  тогава е 30г/дка в 25л вода.  След пръскането растенията да бъдат поливани, за да се вмият спорите  в почвата. Важно е, третирането да не се  прави в жегата, а рано сутрин.

 

 

Третиране  с дъждовална  поливна система:

 

 

Третирането може да стане с помоща на поливна система, като определяме дозата винаги  въз основа на територията на оранжерията или площа.

 

На всеки декар в полейната водата  се слага 30г  Трифендер ВП.

 

Важно е  резервоара да има бъркачка, пръскането да бъде хомогенно.

 

Процеса се повтаря през  3 седмици.

 

 

При капково напояване:

 

 

Дозата за едно поливане е също 30г Трифендер на 1.000 кв.м. Добре  е да се повтаря през 3 седмици.

 

Ако преди  не е  ползван Трифендер, тогава ако  за пръв път се разпръсква 150гр/дка Трифендер. Тоест за 1.000 кв.м се слага 150 г във водата(независимо от поливателната система) и след 3 седмици се повтаря с дозата 30г/1000квм на 3 седмици през времето на вегетация.